Jeg producerer og bruger illustrationer i stort omfang. Det kan være til, at supplere en tekst visuelle, visuel præsentation af data, generel præsentation af indhold mm.