Konceptudvikling

Hvilke behov skal løsningen opfylde? Der kan være forskel på hvor langt I konceptuelt er med jeres online-projekt.

I har en hel klar idé om og plan for hvad der skal laves, eller I har brug for en sparringspartner/tovholder til netop at få sporet jer ind på konceptet for jeres løsning. Måske hjælp til at beskrive selvsamme i en kravspecifikation, måske bistået af en prototype.

Jeg hjælper gerne i processen, eller står for den alt efter behov.

Brugergrænseflade

Når der ligger en klar konceptuel beskrivelse af et online-projekt, hvor det klart fremgår hvad der skal laves, er det tid til at se på hvordan det skal se ud.

Hvorledes skal stukturen og logikken i løsningen være, så den opfylder de konceptuelle behov bedst muligt.

Typisk vil dette foregår ved, at der laves wireframes af løsningen. Hvor skal elementer som navigation og indhold placeres. Hvorledes skal interaktionen for brugeren være etc. Denne proces kan løses på forskellig vis, men er essentiel før designfasen startes.

Brugergrænseflade

Når der ligger en klar konceptuel beskrivelse af et online-projekt, hvor det klart fremgår hvad der skal laves, er det tid til at se på hvordan det skal fungere.

Hvorledes skal stukturen og logikken i løsningen være, så den opfylder de konceptuelle behov bedst muligt.

Typisk vil dette foregår ved, at der laves wireframes af løsningen. Hvor skal elementer som navigation og indhold placeres. Hvorledes skal interaktionen for brugeren være etc. Denne proces kan løses på forskellig vis, men er essentiel før designfasen startes.

Design

Designet af en online-løsning hvad enten det er en webløsning eller en smartphone-app sker oftest i tæt samarbejde med dig som kunde.

Hvilken stil og udtryk er at foretrække? Hvilke eksisterende corporate hensyn er der at tage?

Det er vigtig, at de basale design-aftaler er på plads før hele løsningen designes. Desuden kan det være, at udviklingen af det samlede design gennemgås løbende i fællesskab. Det afhænger typisk af mere end blot størrelsen på løsningen. Det afstemmer vi sammen.

Projektstyring af webudvikling

Stort set alle projekter skal tilkobles styring. Dels er det hensynet til det overordnet budget, dels er der brug for overblik før og under udviklingsprocessen, specielt til den tekniske integration.

Typisk vil et online-projekt bestå af kreative disipliner samt tekniske disipliner. Speciel teknisk udvikling er helt afhængig af, at der er en systematisk skalering af hele opgaven i operationelle størrelser.

Overordnet er det vigtigt, at det ved projektopstart er afstemt hvor mange ressourcer hver enkelt fase af projektet skal tildeles.

Projektstyring

Stort set alle projekter skal tilkobles styring. Dels er det hensynet til det overordnet budget, dels er der brug for overblik før og under udviklingsprocessen, specielt til den tekniske integration.

Typisk vil et online-projekt bestå af kreative disipliner samt tekniske disipliner. Speciel teknisk udvikling er helt afhængig af, at der er en systematisk skalering af hele opgaven i operationelle størrelser.

Overordnet er det vigtigt, at det ved projektopstart er afstemt hvor mange ressourcer hver enkelt fase af projektet skal tildeles.

Teknisk integration

Jeg arbejder med to setups for teknisk udvikling.

Til mindre web-løsninger, der kan udføres i WordPress, laver jeg selv opsætningen og integration. Hertil kommer oplæring i brugen af systemet.

Til alle andre løsninger kobler jeg det antal udviklere på, der er påkrævet. Det kan være med afsæt i størrelsen af løsningen, samt vidensspecifikke behov. Ingen er verdensmester til alt. Uanset hvad sørger jeg for, at der vil foregå en ordentlig overlevering.

Drift og vedligehold

Når I skal lancere jeres nye web- eller app-løsning, skal I have indtænkt hvorledes driften skal opretholdes.

Der kan være stort forskel på det løbende behov, alt efter hvilke type løsning der er tale om. Typisk er shop-løsninger det mest ressourcekrævende.

Jeg kan hjælpe med at strukturere og planlægge jeres drift, samt allokere eksterne ressorcer, der hvor I ikke internt har ekspertisen.

Ring for at høre mere på 20 13 51 07.

Drift og vedligehold

Når I skal lancere jeres nye web- eller app-løsning, skal I have indtænkt hvorledes driften skal opretholdes.

Der kan være stort forskel på det løbende behov, alt efter hvilke type løsning der er tale om. Typisk er shop-løsninger det mest ressourcekrævende.

Jeg kan hjælpe med at strukturere og planlægge jeres drift, samt allokere eksterne ressorcer, der hvor I ikke internt har ekspertisen.

Ring for at høre mere på 20 13 51 07.